Tài khoản O’Reilly Learning 12 tháng

199.000 299.000 
  • Tài khoản O’Reilly Learning cung cấp nền tảng học kiến thức chuyên sâu từ các giảng viên giàu kinh nghiệm.
  • Tài khoản dùng riêng.
  • Tiếp cận hơn 35.000 cuốn sách điện tử (ebook), 30.000 giờ video hướng dẫn, 2.600 audiobook, 4.000 khóa học trực tuyến.
  • Bảo hành 1 đổi 1 nhanh chóng khi có lỗi.