Khóa học nền tảng Chiêm tinh Vệ đà (Sơ cấp đến Trung cấp)

Giá sale: 79.000 
Giá gốc: 1.099.000 -93%
Tiết kiệm: 1.020.000 

Đây là Khóa học nền tảng Chiêm tinh Vệ đà (Sơ cấp đến Trung cấp). Khóa học có nội dung:

  • Một khóa học hoàn chỉnh để tìm hiểu các khái niệm cơ bản của chiêm tinh học Vệ Đà

Thời lượng khóa học

  • 9,5 giờ

Hình thức nhận khóa học

  • Truy cập qua Google Drive

Khóa học có phụ đề tiếng Việt

Học thử