Khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao – Phần 3

Giá sale: 79.000 
Giá gốc: 1.399.000 -94%
Tiết kiệm: 1.320.000 

Đây là khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao. Phần 3 sẽ bao gồm các nội dung:

  • Học cách xác định Graha Yogas.

Thời lượng khóa học

  • 11 giờ

Hình thức nhận khóa học

  • Truy cập qua Google Drive

Khóa học có phụ đề tiếng Việt

Học thử