Khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao – Phần 2

Giá sale: 79.000 
Giá gốc: 1.699.000 -95%
Tiết kiệm: 1.620.000 

Đây là khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao. Phần 2 sẽ bao gồm các nội dung:

  • Tìm hiểu thêm về thiên văn học dành cho các nhà chiêm tinh.
  • Các trạng thái hành tinh và mối quan hệ của chúng.
  • Cách rút ra biểu đồ sinh từ sự kiện quá khứ.

Thời lượng khóa học

  • 9,5 giờ

Hình thức nhận khóa học

  • Truy cập qua Google Drive

Khóa học có phụ đề tiếng Việt

Học thử