Combo khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao (9 khóa)

Giá sale: 349.000 
Giá gốc: 10.880.000 -97%
Tiết kiệm: 10.531.000 

Đây là Combo khóa học Chiêm tinh Vệ Đà Ấn Độ từ cơ bản đến nâng cao gồm 9 khoá. 9 khóa sẽ bao gồm các nội dung:

 • Tìm hiểu thiên văn học trong chiêm .
 • Đặc điểm hành tinh và cung hoàng đạo.
 • Tìm hiểu về Rahu và Ketu.
 • Tìm hiểu thêm về thiên văn học dành cho các nhà chiêm tinh.
 • Các trạng thái hành tinh và mối quan hệ của chúng.
 • Cách rút ra biểu đồ sinh từ sự kiện quá khứ.
 • Học cách xác định Graha Yogas.
 • Đánh giá nghề nghiệp & Gochara (Quá cảnh hành tinh)
 • Hướng dẫn về vấn đề tình yêu và chủ đề trọn đời.
 • Thế giới tuyệt vời của Nakshatras.
 • Biểu đồ phân chia (Amsha Kundali)

Thời lượng khóa học

 • +100 giờ

Hình thức nhận khóa học

 • Truy cập qua Google Drive

Khóa học có phụ đề tiếng Việt